ÚNETE A NÓS

Por que afiliarse?

Se che gusta a política e sentes interese por participar nela, animámosche ou convidamos a unirte a un dos partidos con máis afiliados de toda Europa para que achegues as túas ideas e formes parte do noso proxecto político.

Requisitos:

Ser maior de 16 anos.
Ser Español e, neste caso, non militar en ningún outro partido, salvo os residentes no estranxeiro que poderán estar afiliados a partidos afíns ao Partido Popular.
Ser cidadán dalgún país da Unión Europea. Neste caso, pode compaxinarse a militancia con partidos do seu ámbito nacional, sempre que sexan afíns ao Partido Popular.
Coñecer e asumir os Estatutos do partido así como os seus principios de actuación.
Cumprimentar a ficha de afiliado a través deste portal.


Opcións:

Os vixentes Estatutos do partido establecen unha única figura, a do afiliado, con dúas modalidades:

Militante, con obrigación de cota.
Simpatizante, sen obrigación de cota.

Residentes en España

Para os residentes en España maiores de 18 anos. Novas Xeracións

Quen teñan entre 16 e 30 anos, poden afiliarse a través de Novas Xeracións. Non se alcanzará a plenitude de dereitos até os 18.Residentes no extranxeiro

Para os españois que residen fóra do territorio español, existe un modelo diferente aos anteriores. Ficha afiliación con domicilio censal.QUERES SER VOLUNTARIO?

Pincha aquí